Kręgosłup informacje podstawowe

0
39252

Kręgosłup podstawowe informacje

Ludzki kręgosłup zbudowany jest z 24 pojedynczych kręgów, kości krzyżowej oraz guzicznej.

Podstawowe funkcje kręgosłupa

 1. Ochrona rdzenia kręgowego;
 2. Zapewnienie ruchomości;
 3. Przenoszenie obciążeń głowy i tułowia na obręcz miedniczą.

Odcinki kręgosłupa

Kręgosłup dzieli się na pięć różniących się od siebie odcinków:

 1. Szyjny – „C” –  Cervical – 7 kręgów.
 2. Piersiowy – „Th” –  Thoracic – 12 kręgów.
 3. Lędźwiowy – „L”  –  Lumbar – 5 kręgów.
 4. Kość krzyżowa – „S” – Pelvic – 5 kręgów.
 5. Kości guziczne – „Co” –  Coccygis – 4 -5 kręgi.

 

Krzywizny kręgosłupa

Każdy odcinek kręgosłupa charakteryzuje się swoistym wygięciem w płaszczyźnie strzałkowej.

Wyróżniamy:

 1. Lordozę szyjną;krzywizny kręgosłupa
 2. Kifozę piersiową;
 3. Lordozę lędźwiową;
 4. Kifozę krzyżową.

Podstawowym zadaniem krzywizn jest amortyzowanie obciążeń osiowych – sił ściskających – działających na kręgosłup.

Kręgi

 

Kręgosłup zbudowany jest z 24 sąsiadujących ze sobą pojedynczych kręgów, kości krzyżowej i zrośniętych ze sobą kręgów guzicznych. W budowie poszczególnych kręgów występują różnice charakterystyczne dla każdego odcinka kręgosłupa. Jednakże każdy kręg posiada następujące cechy wspólne:

 1. Trzon kręgu;
 2. Łuk kręgu;
 3. Siedem wyrostków.

Z połączenia łuku kręgu z trzonem powstaje otwór kręgowy. Suma otworów wszystkich kręgów tworzy kanał kręgowy, w którym znajduje się rdzeń kręgowy i opony rdzenia kręgowego.

budowa kręgosłupa

Jednostka funkcjonalna kręgosłupa

kręgi

Jednostka funkcjonalna kręgosłupa jest najmniejszym odcinkiem kręgosłupa, wykazującym typowe właściwości mechaniczne całego kręgosłupa. Tworzy ją para sąsiadujących kręgów – górny i dolny – w raz z przylegającymi tkankami miękkimi – mięśnie, więzadła, krążek międzykręgowy.

 

Stawy kręgosłupa

W ludzkim kręgosłupie występują 23 pary połączeń stawowych. Stawy kręgosłupa utworzone są z połączenia wyrostków stawowych sąsiadujących kręgów. Każdy kręg posiada parę powierzchni stawowych – górną i dolną – która łączy się z przylegającą powierzchnią stawową kręgu sąsiedniego. Para górnych powierzchni jednego kręgu łączy się z parą dolnych powierzchni kręgu leżącego powyżej. Stawy kręgosłupa rozpoczynają się od połączenia kręgosłupa z czaszką – staw szczytowo – potyliczny. Ostatni staw występuje pomiędzy kością krzyżową i piątym kręgiem lędźwiowym. Połączenie kości krzyżowej z kością guziczną utworzone jest za pomocą chrząstkozrostu.

 

 

Więzadła kręgosłupa

W kręgosłupie wyróżniamy następujące systemy więzadłowe:

Długie systemy więzadłowe

 1. Więzadła podłużne – przednie i tylne (lig. longitudinale anterius et posterius). Przebiegają na trzonach kręgowych.

Więzadło podłużne przednie – silna szeroka taśma. Pokrywa przednią powierzchnię trzonów. Przebiega od podstawy czaszki do kości krzyżowej, stopniowo poszerzając się i grubiejąc. Funkcja więzadła podłużnego przedniego – hamuje nadmierny wyprost kręgosłupa.

Więzadło podłużne tylne – mniej masywne od przedniego. Biegnie po tylnej stronie trzonów kręgów – zwróconej do kanału kręgowego. Zrasta się z krążkami międzykręgowymi poszerzając się na ich wysokości. Funkcja więzadła podłużnego tylnego – Napina się podczas zgięcia kręgosłupa i hamuje nadmierny ruch zgięcia.

2. Więzadło nadkolcowe (lig. supraspinale). Biegnie wzdłuż wyrostków kolczystych od VII kręgu szyjnego do grzebienia krzyżowego pośrodkowego. Funkcja więzadła nadkolcowego – Hamuje nadmierne zgięcie kręgosłupa.

3. Więzadło karkowe (lig. nuchae). Szczątkowe u człowieka a bardzo dobrze rozwinięte u czworonogów z racji większej potrzeby podtrzymywania wiszącej głowy. Przebiega od grzebienia potylicznego zewnętrznego wzdłuż wyrostków kolczystych od III do VII kręgu szyjnego. Funkcja więzadła karkowego u człowieka jest w zaniku natomiast pierwotnie służyło do podtrzymywania głowy.

Więzadła krótkie kręgosłupa

Więzadła krótkie przebiegają pomiędzy sąsiadującymi kręgami. Wyróżniamy następujące więzadła krótkie: żółte, międzypoprzeczne, międzykolcowe.

Więzadła żółte (ligg. flava). Nazwa więzadeł związana jest z ich żółtym zabarwieniem. Przebiegają między łukami sąsiadujących kręgów i zamykają od tyłu kanał kręgowy. Zbudowane są z tkanki łącznej sprężystej. Funkcja więzadeł żółtych – Dzięki posiadanej sprężystości prostują zgięty kręgosłup.

Więzadła międzypoprzeczne (ligg. intertransversaria). Biegną po obu stronach kręgów pomiędzy sąsiadującymi wyrostkami poprzecznymi. Funkcja więzadeł międzypoprzecznych – Hamują nadmierne zgięcia boczne kręgosłupa.

Więzadła międzykolcowe (ligg. interspinalia). Występują w postaci błon rozłożonych w płaszczyźnie strzałkowej. Łączą ze sobą sąsiadujące wyrostki kolczyste. Najszersze i najmocniejsze są w odcinku lędźwiowym z uwagi na największą w tej części kręgosłupa odległość dzielącą sąsiadujące wyrostki kolczyste.

Więzadła krzyżowo – guziczne – grzbietowe, brzuszne i boczne. Wzmacniają połączenie stawowe pomiędzy kością krzyżową i kością guziczną. Połączenie to często ulega skostnieniu. Pozostające w ruchomości połączenia pomiędzy I i II kręgiem guzicznym mają znaczenie podczas porodu. Odgięcie się kości guzicznej ku tyłowi zwiększa wymiar prosty płaszczyzny wychodu miednicy podczas aktu porodu.

W powyższym opracowaniu celowo zostały pominięte więzadła miednicy i stawów krzyżowo – biodrowych. Zostaną one opracowane w oddzielnym materiale. Podobnie jak system mięśniowy.

Poprzedni artykułWertebroplastyka
Następny artykułKyphoplastyka
Fizjoterapeuta z kilkunastoletnim stażem klinicznym. Pomaga w zespołach bólowych na tle przeciążeniowym, zwyrodnieniowym i urazowym. Obszary terapii: kręgosłup, stawy obwodowe, zespoły uciskowe nerwów obwodowych, zespoły bólowe pochodzenia trzewnego, zespoły napięciowe ośrodkowego układu nerwowego. Ponadto terapeuta schorzeń stóp. Prywatnie pasjonat kolarstwa szosowego, sztuk walki i sportów wydolnościowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here