Kyphoplastyka

0
7237

Kyphoplastyka balonowa

Co to jest kyphoplastyka balonowa

Kyphoplatyka balonowa jest minimalnie inwazyjną procedurą chirurgiczną. Ma zastosowanie w leczeniu kompresyjnych złamań kręgosłupa – z reguły w przebiegu osteoporozy – oraz powikłań z nimi związanych. Zabieg jest podobny do opisywanej tutaj wertebroplastyki.

Kyphoplastyka ma na celu:

  • Złagodzenie bólu;
  • Przywracanie wysokości trzonów kręgowych;
  • Poprawę kifozy;

Jak wygląda zabieg kyphoplastyki

Zabieg przeprowadzany jest przeważnie w znieczuleniu ogólnym pod stałą kontrolą trójwymiarowej projekcji RTG. Trwa około 1,5 godziny. Istotą procedury jest wprowadzenie do wnętrza uszkodzonego trzonu kręgu balonu oraz napompowanie go do kilkunastu atmosfer. Ciśnienie wywierane przez balon unosi skompresowany trzon kręgu. Po uzyskaniu optymalnej wysokości trzonu balon usuwa się i w przestrzeń po nim powstałą wprowadza si cement chirurgiczny. Po wypełnieniu cementem pacjent musi leżeć około 30 minut w celu całkowitego związania polimeru.

Kyphoplastyka – wskazania do zabiegu

  • Podstawowym wskazaniem do zabiegu kyphoplastyki są złamania kręgosłupa na tle osteoporozy.
  • Przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu złamań osteoporotycznych

Kyphoplastyka – rokowania

Rokowania kyphoplastyki są dobre. Zabieg wskazuje się jako bezpieczny z niewielką ilością powikłań oraz skutecznie eliminujący ból powstały w wyniku złamań kręgosłupa zarówno urazowych jak na tle osteoporozy. Zadowalające wyniki zostały wykazane także u pacjentów ze szpiczakiem mnogim i innymi nowotworami pierwotnymi. Po zabiegu wystąpił u nich spadek dolegliwości bólowych notowany jeszcze rok po operacji. Kyphoplastyka w tej grupie chorych okazała się też skuteczna w przywracaniu prawidłowej wysokości trzonów.

Kyphoplastyka – powikłania

Wyciek cementu podczas obserwacji grupy 620 pacjentów z osteoporozą wystąpił u 37 osób.

Powikłania sercowo – naczyniowe  Na podstawie obserwacji 362 chorych z osteoporozą po wykonaniu zabiegu kyphoplastyki stwierdzono 6 (1,6%) zdarzeń sercowo naczyniowych.

Należały do nich:

  • Zawał mięśnia sercowego (0,8%) – powikłanie okołooperacyjne;
  • Arytmia serca (0,8%)
  • Zatorowość płucna z powodu zakrzepicy żył głębokich (0,27%)

Nowe złamania trzonów kręgów zarejestrowano u 20 pacjentów z grupy 238 chorych z osteoporozą. Stanowi to 8,4% przypadków. Jednakże w oparciu o dowody stwierdzono, że częstość występowania nowych złamań u pacjentów po kyphoplastyce jest mniejsza niż w przypadku opieki konwencjonalnej. Znamienny jest fakt, że obecność jednego lub więcej złamań w trakcie wykonywania pomiarów podstawowych zwiększa ryzyko nowego złamania aż 5 krotnie. Wniosek z badań:  kyphoplastyka nie zwiększa ryzyka nowych złamań.

Podsumowanie:

Kyphoplastyka jest minimalnie inwazyjną procedurą chirurgiczną. Ma zastosowanie w leczeniu złamań kręgosłupa w przebiegu osteoporozy. Jest zabiegiem bezpiecznym o niewielkiej liczbie powikłań. Skutecznie łagodzi objawy bólowe, poprawia wysokość trzonów kręgów, pomaga w przywróceniu prawidłowej krzywizny i wysokości kręgosłupa.

Literatura:

  1. Ont Health Technol Assess Ser. 2004; 4(12): 1–45. Published online 2004 Dec 1. Balloon Kyphoplasty An Evidence-Based Analysis Health Quality Ontario
  2. Spine J. 2017 Oct 18. pii: S1529-9430(17)31057-4. doi: 10.1016/j.spinee.2017.10.006. [Epub ahead of print] Percutaneous balloon kyphoplasty for the treatment of very severe osteoporotic vertebral compression fractures: a case-control study. Lee JK1, Jeong i wsp.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here